kalhotky s otvorem pro boubelky

{$item->name}
{$item->name}
{$item->name}
{$item->name}